logo-portal

Inleiding

Lees onderstaande gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. De toegang tot en het gebruik van de website is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruikers die onze voorwaarden niet aanvaarden dienen de website onmiddellijk te verlaten. Deze website bevat gegevens die naar ons beste weten en overtuiging voldoen aan de regelgeving die in Nederland van kracht is. Second Split B.V. kan geen garantie geven betreffende de rechtmatigheid of aanvaardbaarheid van deze website en de gegevens in andere landen of rechtsgebieden. Second Split B.V. kan de voorwaarden te allen tijde intrekken of wijzigen.

Intellectueel eigendom

De gegevens op de website zijn het eigendom van Second Split B.V.. U mag de gegevens op deze website bekijken, kopiëren, uitprinten en verspreiden op voorwaarde dat u:

  1. de materialen uitsluitend voor persoonlijke en/of interne doeleinden gebruikt. Gebruik voor openbare of handelsdoeleinden is uitdrukkelijk niet toegestaan.
  2. de kopie van de gegevens voorziet van de volgende mededeling: 2011 Second Split B.V.. Alle rechten voorbehouden.

De merknaam en het logo Second Split B.V. op deze website zijn handelsmerken van Second Split B.V. en zijn als zodanig geregistreerd.

Aansprakelijkheid

Deze website is een etalage met algemene informatie voor bezoekers over Second Split B.V. en haar producten en diensten en zal regelmatig worden gewijzigd. Het is niet bedoeld als advies en dient niet enkel te worden gezien als een aanbod om te kopen of te verkopen, tenzij dit uitdrukkelijk anders staat vermeld. De informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden veranderd.  Second Split B.V. kan niet instaan voor de volledigheid of juistheid van de informatie. Daartoe dient u contact met ons op te nemen om dit te verifiëren.

Second Split B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van de gegevens, dan wel de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website, behoudens indien deze schade te wijten is aan Second Split B.V. door opzet of grove schuld.

De website kan links bevatten naar websites die buiten het domein www.Second Split B.V..nl liggen. Second Split B.V. is niet verantwoordelijk voor deze bedoelde websites. De links naar zulke websites worden aangebracht voor uw gemak en impliceren niet dat Second Split B.V. die websites of de inhoud daarvan ondersteunt.

Vertrouwelijkheid van uw informatie

Second Split B.V. wenst via haar website geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u te ontvangen. Alle informatie die Second Split B.V. via haar website ontvangt, met uitzondering van uw persoonlijke identificeerbare informatie, zal als NIET-VERTROUWELIJK worden beschouwd. Door het versturen van informatie aan Second Split B.V. via deze website of op een andere elektronische manier, verleent u aan Second Split B.V. een onbeperkte en onherroepelijke licentie om die informatie te gebruiken, te reproduceren, te tonen, te wijzigen, uit te voeren en te distribueren, en staat het Second Split B.V. vrij die informatie, met inbegrip van alle daarin vervatte ideeën, kennis en technieken, kostenloos voor welk doel dan ook te gebruiken.

Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Inloggen & registreren

Na klikken op de link in de e-mail kun je orthomolsport bestellen. Kijk voor de activatielink ook in de SPAM Box!