logo-portal

Orthomolsport en NZVT

Wij willen onze belofte, Orthomolsport een kwalitatief hoogwaardig voedingssupplement dat veilig en betrouwbaar is, zoveel mogelijk waarmaken. Orthomolsport voldoet aan de hoogst mogelijke strenge eisen voor productie van voeding en supplementen.

Het geven van eerlijke en betrouwbare informatie vinden wij daarbij van essentieel belang. Daarom hebben wij tekstdelen van de NZVT-website overgenomen. Wij willen u daarmee consistente informatie geven en voorkomen dat er andere interpretaties dan zijn bedoeld, kunnen plaatsvinden.

 

 NZVT

De afkorting NZVT staat voor Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport en is opgezet om veilige supplementen te bieden. In dit systeem worden supplementen volgens bijzondere kwaliteitseisen geproduceerd en gecontroleerd. Op de website van de NZVT vindt u de namen van die supplementen die volgens het nieuw opgezette Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT) gecontroleerd zijn op dopinggeduide stoffen en die goed bevonden zijn.

Het NZVT is een uniek systeem dat gezamenlijk is opgezet door sportorganisaties en de producenten van voedingssupplementen. Door uitsluitend voedingssupplementen te gebruiken die deel uitmaken van het NZVT krijgen gebruikers de grootst mogelijke zekerheid dat de voedingssupplementen die gebruikt worden geen doping bevatten.

Om deze zekerheid te verkrijgen is het belangrijk om uitsluitend die product-batch combinaties te gebruiken die ook daadwerkelijk vermeld staan op deze website van de NZVT. Andere product-batch combinaties bieden, net als de producten die niet in de database genoemd worden, deze zekerheid niet. Waarom een zekerheidssysteem? Het gebruik van voedingssupplementen is wijd verspreid in de sport, maar verschillende onderzoeken en praktijkervaringen hebben geleerd dat dit gebruik een risico kan inhouden voor topsporters. Sommige supplementen kunnen namelijk dopinggeduide stoffen bevatten, terwijl dit niet altijd duidelijk staat aangegeven op het etiket.

Op deze manier kan het gebruik van voedingssupplementen leiden tot een onbedoelde positieve dopingcontrole. Aangezien achteraf het verschil tussen bedoeld en onbedoeld dopinggebruik niet kan worden aangetoond, zullen volgens de internationaal geldende regels ook deze sporters als dopinggebruikers behandeld worden. Om de risico’s op een onbedoelde positieve dopingcontrole te minimaliseren en om topsporters en hun begeleiders meer duidelijkheid te geven over het onderwerp "voedingssupplementen en doping" is het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport opgezet, kortweg het NZVT.

Het NZVT is opgezet in de wetenschap dat veel (top)sporters hun voeding aanvullen met supplementen. Er is een algemene consensus onder sportdiëtisten en andere voedingsdeskundigen dat het gebruik van voedingssupplementen alleen zinvol kan zijn als het algemene voedingspatroon optimaal is afgestemd, daarbij rekening houdend met de dagelijkse activiteiten van het individu. Dit betekent voor sporters dat de basisvoeding en de sportspecifieke voeding goed moeten zijn verzorgd. Het NZVT is uitsluitend opgezet vanuit het oogpunt van dopingcontroles. Kleine hoeveelheden dopinggeduide stoffen in supplementen kunnen leiden tot positieve dopingcontroles zonder dat de gezondheid van de persoon die het product inneemt wordt aangetast. De controle op gezondheidsaspecten ligt in Nederland in de handen van de Keuringsdienst van Waren.

 

Wat heeft een sporter aan het NZVT?

Voor sporters en hun begeleiders biedt het NZVT een overzicht van producten die voldoen aan een extra kwaliteitscontrole, welke speciaal is opgesteld om het risico op een onbedoelde positieve dopingcontrole te minimaliseren.

 

Wat is een product-batch combinatie?

Voedingssupplementen worden in "charges" of "batches" gemaakt. Om de zoveel tijd laat een producent de ingrediënten mixen tot een eindproduct, waarna dit verpakt wordt. De verpakkingen die tijdens een aaneengesloten periode worden gemaakt, maken deel uit van dezelfde batch. Iedere batch is te herkennen aan een identieke houdbaarheidsdatum (vaak aangeduid als "THT"), vaak vergezeld van een identiek batchnummer of productienummer. Dit "nummer" kan ook een combinatie van cijfers en letters zijn en kan op verschillende manieren worden aangeduid, bijvoorbeeld als "charge", "lot#", "batchnr." enz. Soms staat er geen aanduiding op de verpakking, maar gaat het slechts om een reeks getallen in de buurt van de houdbaarheidsdatum. In een enkel geval gaat het uitsluitend om de houdbaarheidsdatum. Als er binnen het NZVT een uitspraak wordt gedaan over de kwaliteit van een bepaald product, dan geldt deze uitspraak uitsluitend voor de betrokken batch.

 

batchcontrole

 

Waarop wordt getest?

De product-batch combinaties die vermeld staan op deze website zijn in een speciaal daarvoor geselecteerd laboratorium getest op meer dan twintig dopinggeduide stoffen. Van deze stoffen is bekend dat deze incidenteel kunnen voorkomen in voedingssupplementen. Het gaat hierbij om hormonale stoffen (inclusief de stoffen gerelateerd aan nandrolon) en stimulantia (zoals efedra en amfetamines). Deze stoffen zijn voor alle sporten verboden. Het zijn stoffen die reeds eerder zijn aangetroffen in voedingssupplementen of die nauw gerelateerd zijn aan reeds eerder aangetroffen stoffen. Er wordt niet getest op alle stoffen die op de dopinglijst staan omdat er geen gegronde redenen zijn om aan te nemen dat al deze stoffen ongemerkt in voedingssupplementen kunnen voorkomen. Bovendien zou het testen op alle dopinggeduide stoffen ervoor zorgen dat de testen onnodig duur zouden worden.

 

Welke garantie geeft NZVT?

Het is ondoenlijk om iedere verpakkingseenheid te controleren op dopinggeduide stoffen. Dit is de voornaamste reden dat geen enkel systeem, ook niet het NZVT, 100% garantie kan geven aan sporters dat een bepaald supplement geen dopinggeduide stoffen bevat. Doordat de producenten bij alle facetten van de productie speciale procedures hanteren en door verschillende eenheden uit verschillende verpakkingen te nemen en dit geheel te analyseren, kan wel een oordeel worden gevormd over de betreffende batch. Indien de betreffende product-batch combinatie voldoet aan alle normen die zijn opgesteld binnen het NZVT (dit betreft de extra kwaliteitseisen die zijn opgesteld met het oog op mogelijke dopingcontroles, de topsportvriendelijke ingrediëntendeclaratie, de analyseresultaten en de borging) wordt de desbetreffende product-batch combinatie op de website vermeld.

NZVT is het enige systeem waarbij zowel bij de aankoop, de productie en de gebruikte kwaliteitscontrole gelet wordt op de aanwezigheid van dopinggeduide stoffen. Bovendien vindt er een externe laboratoriumtest en daarna nog steekproefsgewijs borging van het systeem plaats. Hiermee is het NZVT het enige systeem dat de hoogst mogelijke zekerheid biedt op het gebied van doping en voedingssupplementen.

 

Let op:

Het NZVT is opgezet om sporters extra informatie te geven over dopinggerelateerde risico’s maar neemt geen verantwoordelijkheden over. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het innemen van supplementen en voor de eventuele aanwezigheid van dopinggeduide stoffen in het lichaam blijft altijd volledig bij de sporter zelf liggen.

 

Wie zijn erbij betrokken?

Het NZVT is een gezamenlijk initiatief van Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de brancheorganisatie Natuur- & gezondheidsProducten Nederland (NPN), de Dopingautoriteit en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM, nu RIKILT geheten). Vanuit NOC*NSF zijn zowel de afdeling topsport als de atletencommissie bij het project betrokken.

 

NZVT en Orthomolsport

Orthomolsport staat nog niet in de NZVT-database wel op de Duitse lijst (de zgn. Kölner Liste). De Duitse lijst is vrijwel vergelijkbaar met de NZVT-lijst. Orthomol neemt deel aan het Duitse systeem van controle en antidoping. De producten worden gecontroleerd in hetzelfde Instituut voor Biochemie in Keulen, door dezelfde onderzoekers en met dezelfde apparatuur en met dezelfde testmethoden als de Nederlandse producten.

De leveranties voor de Nederlandse en Belgische markt zijn dezelfde product-batchcombinatie als die door het Instituut voor Biochemie in Keulen als batch zijn getest. Wij zijn in gesprek met de NPN, de Dopingautoriteit, RIKILT en het Instituut voor Biochemie in Keulen om te zien in hoeverre er nog aanvullende controles dienen plaats te vinden.

Het bedrijf Orthomol en Second Split streven naar de meest zorgvuldige manier om Orthomolsport te produceren en te verkopen. Zoals eerder gezegd voldoet Orthomolsport aan de hoogst mogelijke kwaliteitseisen die gesteld worden aan de productie en verkoop van voedingssupplementen.

Wij wensen graag aansluiting te vinden bij de NZVT. Ook de NZVT geeft in haar informatievoorziening naar sporters aan dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het innemen van supplementen en voor de eventuele aanwezigheid van dopinggeduide stoffen in het lichaam blijft altijd volledig bij de sporter zelf liggen.

Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Inloggen & registreren

Na klikken op de link in de e-mail kun je orthomolsport bestellen. Kijk voor de activatielink ook in de SPAM Box!